Meny
Senteret åpner 31. mai: 10-19 (10-18)
Meny åpner 31. mai: 10-22 (9-20)
Se alle åpningstider

Oppsal Senter

Historie

I 1954 flyttet de første inn i OBOS’ nye boliger i drabantbyen Oppsal, med den idylliske plasseringen mellom Østmarka og Østensjøvannet. Navnet kommer fra Oppsal gård, som opprinnelig betød «gården som ligger høyt», og som ble kjøpt av Oslo kommune etter krigen. Mesteparten av dagens Oppsal er bygget på Oppsal gårds grunn.

I 1964 stod senteret klart, og tre år senere ble trikken gjort om til tunnelbane, og Oppsal stasjon sto klar. I løpet av få år var også skoler og kirke på plass. Siden har senteret blitt fornyet flere ganger.

Om prosjektet

Dette er et kombinasjonsprosjekt med bolig og handel i ett og samme prosjekt. Næringsarealene er lokalisert under deler av boligene samt rundt et hyggelig torg. Flere av de 190 leilighetene er innflyttingsklare fra januar av og innflytting til boligene vil skje utover våren.

31. mai 2018 åpner nye Oppsal Senter dørene til et hyggelig nærsenter for Oppsal- og Østensjøbeboeren. Det blir ca 4500 kvm næring fordelt på følgende leietakere; Meny, Life, Auster Frisør, Labben Hund og katt, ARK bokhandel, Nille, Floriss, OBOS-megleren, Fonus, Idrettsbingo, frukt og grønt forretning, Boots apotek, kafe og spisestedet Piece of cake. 

Om prosjektet

Ledige lokaler

Vi har noen få ledige arealer igjen fra ca 18 – 150 kvm. Det største med noe lav takhøyde. Vi søker ikke mer servering, men annen type supplerende virksomhet til de som er nevnt over.

Kontakt utleie: Eiendomssjef Tonje Holm-Fischer, 90511446, tonje.holm@obos.no

Disse holder fremdeles under ombyggingen

I byggeperioden vil Boots Apotek, Labben hund & katt, OBOS Eiendomsmeglere, Oppsalklinikken, Oppsal Tannhelsetjeneste, Legene og Oppsal Veterinærkontor, samt salgskontor for de nye boligene fortsette driften i Haakon Tveters vei 88 (i samme bygg hvor Posten lå tidligere).

Har du spørsmål?

Ved spørsmål ta kontakt med:

Prosjektleder
Thomas Veidal
thomas.veidal@obos.no 


Eiendomssjef
Tonje Holm Fischer
tonje.holm@obos.no 
Vedrørende informasjon om næringsarealene.

Senterleder
Pauline johansen
pauline.johansen@obos.no

Kilder: obos.no, areal og Google Maps